Çocukluk çağlarında ortaya çıkan ve aile tarafından fark edilemeyen ruhsal problemler ve doğuştan getirilen gelişimsel problemler, çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayamamalarına sebep olmakla birlikte; okuldaki arkadaş-öğretmen ilişkilerini ve derslerini de olumsuz etkilemektedir.

Bununla birlikte, zor bir dönem olan ergenliğin getirdiği sıkıntılarla baş etme ve bu dönemde meslek seçimleri de üzerinde çalışılması gereken diğer bir alandır. Bu dönemde yaşamla ilgili kritik kararların verilmesinin yanı sıra ders çalışma güçlükleri de sıkça görülmektedir. Okullardaki rehberlik birimlerinin en önemli görevlerinden biri bu çocukları saptamak ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamaktır.

IPI test birimi olarak, çocuk, ergen ve yetişkinlerin ruhsal problemlerinin saptanması, gelişimsel problemleri olan çocukların tanılanması ve gelişim takibinin yapılması, çocuk ve ergenlerin ilgi ve yeteneklerinin farkına varılması, ergenlerin dönemsel problemleriyle başa çıkması ve meslek seçimleri konusunda yönlendirilmesi ve bu konularda ailelerin bilinçlendirilmesi, psikiyatrik veya nörolojik bozukluğu olan hastaların nöropsikolojik değerlendirmelerinin yapılması gibi pek çok konuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Burada öncelikle yapılan testlerle sorunun kaynağı hakkında bilgiler toplamakta ve kişiye üstesinden gelebilmesi için izlemesi gereken yolu gösterip yönlendirmelerimizi yapmaktayız. Bu amaçlar doğrultusunda uygulamalarımız, başvuran kişilerin niteliklerine ve gereksinimlerine göre bir veya birkaç testi içeren paketlerden oluşmaktadır.