21. Yüzyılda Psikodrama

Sevgili Okurlar, 

BU kitap Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Sosyometri Sistemi ve Kuramı konusunda eğitim veren önemli kurumlardan birisi olan İstanbul Psikodrama Enstitüsü ve İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü uzmanlarının ve öğrencilerinin değerli uğraşları ile dilimize kazandırılmıştır. 

Kitapta; Deprem Travmasından, Psikanalitik Psikodramaya, Psikodramatik Aile Tedavisinden Sanat Terapisi ve Psikodrama İlişkisine, Kadınlar ve LGBT Toplulukları ile Psikodramadan Hukuk alanında Psikodrama Uygulamalarına Psikiyatrik Muayenede Psikodrama Uygulamalarından Çeşitli Yaş Grupları ile Psikodrama uygulamalarına kadar çok çeşitli alanlardaki psikodramatik çalışmaları bulabileceksiniz.

Psikodramanın gerçeğin dramatizasyon ile yeniden keşfedilmesi olarak tanımlanmasına sıklıkla tanık oluruz. Bu tanım bizlere gerçeği keşfetmenin ne denli iyileştirici bir yanı olduğunu göstermektedir. Bunu yaparken eylemi kullanmak ise J.L. Moreno’nun dehasının bir yansımasıydı. Geliştirdiği rol kuramı ve sosyometri kuramı yoluile bireyin benliği, kişiliği, duyguları, ilişkileri, sağlıklı gelişimi ve patolojik gelişimi konusunda son derece önemli bir derinliğe ulaşmamız olanaklı hale gelmiştir.

Grup Psikoterapisi kavramının isim babası olan ve bunu ilk kez Amerikan Psikiyatri Birliği’nin kongresinde sunan J.L.Moreno, bireyin ruh sağlığının toplumun ruh sağlığından bağımsız olarak düşünülemeyeceğini söylemiş bir hekimdir ve sosyatri kavramını psikiyatri kavramına ek olarak kullanıma sunmuş ve bu isimde (sosyatri) bir dergiyi Amerika’da uzun süre yayınlamıştır. Sistemin içinde yer alan Sosyodrama kavramı ve uygulaması ile bireylerden farklı olarak grupların iletişimlerine ve ilişkilerine bir yaklaşım modeli geliştirmiş ve eğitimden, şirket hizmetlerine kadar kullanılan bir çok yaşantısal grup uygulamasına da öncülük etmiştir.