27. İstanbul Psikodrama Konferansımız
Başarı ile Tamamlandı

         “Psikodrama’da Tele”
                  İlişkilerimiz ve Bağlarımız

22-23 Mayıs 2021 / Cumartesi – Pazar

(ÇEVRİMİÇİ)

Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Sosyometri yüzyılın en önemli psikoterapi sistemlerinden ve kuramlarından birisidir. İlişki biçimlerinden en önemlisi Tele’dir ve Empati ile Transferans ilişkilerinden çok farklıdır. 

Geleneksel 27. İstanbul Psikodrama  Konferansı içinde kuramsal sunumların yanı sıra Tele’nin yaşamda ve psikodrama gruplarındaki görünümleri ile ilgili uygulamalı çalışmalar da yapıldı. 

PSİKODRAMATİSTLER İÇİN KONFERANS KATILIM ŞARTLARI:

Türkiye Eğitim Enstitüleri Birliğinin öğrencileri konferansa doğrudan katılmaktadırlar.
*   Farklı psikodrama eğitim enstitülerinde psikodrama eğitimini tamamlamış olmak veya şu anda devam etmekte olmak ve bunu belgelemek.
*  I.P.I  Üniversite Öğrencileri Psikodrama Tanıtım Grubuna Devam Etmek ve Katılım Belgesi almış olmak.
BAU “Psikodrama Grup Psikoterapsine Giriş” dersini almış ve geçmiş olmak.
* Konferans IPI Öğrencileri için 12 saat olarak için kredilendirilir.
* Yukarıdaki koşullara sahip olmayan Psikodrama Grup Psikoterapisi eğitimi almayanlar ya da böyle bir eğitime devam etmeyenler konferansa katılamazlar.

Kayıt ve diğer sorular için alttaki WhatsApp numarasına ya da e-mail adresine mesaj atabilirsiniz.

İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL ULUSLARARASI ZERKA MORENO ENSTİTÜSÜ

WhatsApp: 0532 213 63 62

www.istpsikodrama.com.tr – psikodrama@istpsikodrama.com.tr