Pembegül İlter

Uzm.Psikolog, Yardımcı Psikodramatist, Çocuk Psikodraması Birimi.

Pembegül İLTER

Uzm. Psikolog/Psikodrama Co-Terapist

İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2007 yılında mezun oldu.  Lisans eğitimi süresince stajlarını İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Psikiyatri Anabilimdalı’nda ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikoz ve ergen servislerinde yaptı.  İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 

Lisans eğitimi sırasında tanıştığı psikodrama grup terapisi eğitimine İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde başlayıp, bu süreçte bireysel psikodrama, aile ağacı, spontanite tiyatrosu ve çocuk psikodraması gibi seminerleri de alıp enstitü yaz konferanslarında Chris Farmer, Louise Lipman, Judith Teszary, Paul Holmes ve Jacob Gershoni gibi psikodrama liderleri ile çalışma fırsatı buldu. 

Türk Psikologlar Derneği’nden AGTE, Wisc-R, Peabody ve resim çizme testleri eğitimlerini aldı. Temel Portage Eğitimini tamamladıÇeşitli anaokulları ve özel eğitim merkezlerinde çocuklar ve aileleriyle bireysel ve grup çalışmalarına devam etti. Gelişimsel geçikmeler ve bozukluklar, özel öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, uyum ve davranış problemleri olan çocuklar ile çalışmakta ve ailelerine danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Şu anda İstanbul Psikodrama Enstitüsü, Çocuk Psikodraması ekibinde Esra Bilik koordinatörlüğünde çocuk gruplarını yönetmektedir.

2014 yılından itibaren İstanbul Spontanite Tiyatrosu Gösteri Ekibinde müzisyen olarak yer almaktadır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.