Esra Bilik

Psikolog-Klinik Sinir Bilimleri Uzmanı, Psikoterapist, Eğitmen Psikodramatist.

Diploma No: 0301

Ankara’da dünyaya geldi. İlköğretimi ve liseyi Eskisehir ve İstanbul’da tamamladı. YÖK bursu ile kazandığı Haliç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nden 2005 yılında  mezun oldu. Lisans egitimi boyunca, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, yetişkin birimlerinde stajlar yaptı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi, Sinirbilimleri Anabilim Dalı’nda “Klinik Sinir Bilimler” yüksek lisans programına kabul edilip 2008 yılında mezun oldu. Burada multidisipliner olarak öğrenimini sürdürüp, çeşitli psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları tanıma fırsatı buldu. Ağırlıklı olarak duygudurum bozuklukları olan hastalar bipolar şizofreni hastaları ile çalışmalarını sürdürdü.

Lisans ve lisansüstü öğrenimi boyunca, ulusal ve uluslararası kongrelerde, bipolar bozukluktaki nörokognitif fonksiyonlar, madde bağımlılığı, kendisinin geliştirip geçerlik-güvenirlik çalışmasını yaptığı ‘Premenstrüal Sendrom Ölçeği’ gibi çeşitli konularda sözel bildiriler ve poster sunumları yaptı. Aynı zamanda, bilişsel davranışçı terapiler, sanat terapisinde çeşitli tekniklerin kullanılması, öfke ile başa çıkma, üstün yetenekli çocuklar ve engelli çocuklarla ilgili çeşitli alanlarda eğitim programlarını tamamlayıp, nöropsikolojik testler, zeka, gelişim testler, klinik ölçekler gibi bir çok ölçeğin sertifikasını aldı.

2008 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde başladığı psikodrama egitiminin temel ve üst aşamalarından mezun olup psikodramatist ünvanına sahip oldu. Bu esnada çocuk psikodraması, aile ağacı, bireysel psikodrama gibi spesifik dallarında egitimler alıp, yaz çalışmalarında Marcia Karp, Jacob Gershoni, Louise Lipman, Judith Teszary, Paul Holmes ve Eva Fahlsyorm gibi psikodramanın önemli isimleri ile çalışma imkanı yakaladı. 2014 yılında açılan İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde ‘Eğitici Eğitimi’ programını tamamlayıp ‘Psikodrama Eğitmeni’ ünvanı ile eğitim kadrosunda da yer almaya başladı.

Çeşitli anaokulu, rehabilitasyon merkezi ve danışmanlık merkezlerinde görev yapıp, engelliler ve yardıma muhtaç olan çocuklar ile ilgili projelerde yer aldı. En son, 2011 yılında IPI bünyesinde gerçekleştirilen Bolluca Yardıma Muhtaç Çocuklar Köyü Psikolojik Destek, Eğitim ve Sistem İyileştirme Projesi’nde, Proje Koordinatörü olarak görev aldı. 2010-2011 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi, Beyin Araştırma Merkezi’nde nöropsikolog olarak calıştı.

2010 yılında çalışmaya başladığı IPI’da Test Birimi’nin kurulmasında rol aldı. Burada çocuk ve yetişkin grupları, pdr-psikoloji öğrencileri grupları yönetti ve çocuk ve yetişkinler ile bireysel seanslar ile çalışmalarını sürdürdü. Halen çocuk birimi koordinatörlüğünü yürütmekte olduğu İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde çocuk ve yetişkinler ile bireysel ve grup çalışmalarını sürdürmekte; aynı zamanda alan mezunlarına yönelik eğitim grupları yönetmektedir. Kendisi Türk Psikologlar Derneği üyesidir.