PSİKODRAMA EĞİTİMLERİ

Psikodrama Eğitim Programları

PSİKODRAMA GRUP PSİKOTERAPİSİ

Bir Dünya ailesine katılmak istermisiniz?

PSİKODRAMA

Bireylerin iç dünyasını keşfetmek için eylem metodlarını kullanan ve grup üyelerinin diğerlerinin hayatındaki önemli kişileri oynadığı bir grup psikoterapisidir yöntemidir. J.L. Moreno'nun dehasının bir ürünü olan psikodrama ülkemide 18 yılı aşkın süredir enstitümüz çatısı altında uluslararası düzeyde kabul gören eğitimlerle hak ettiği değeri bulmaktadır. Bu psikoterapi sistemi bireyleri içgörü kazanmaya, algıları değiştirmeye ve daha yaratıcı, spontan bir gelecekle karşılaşmaya götürüyor.

GRUP EĞİTİMİNİN AMACI

Psikodrama grup çalışması grup üyelerinin psikodramayı deneyimleyerek, kişisel gelişmelerini sağlamak ve çalışmakta oldukları özel uzmanlık alanına psikodrama tekniklerini uygulayabilmelerini gerçekleştirmek ve psikodrama grup psikoterapistleri yetiştirmektir.

Sürekli olarak başlatılan psikodrama eğitim gruplarının “Hazırlık Aşamasına” katılarak psikodrama ile tanışabilirsiniz.

PSİKODRAMA EĞİTİM PROGRAMI

Hazırlık Aşaması: 18 yada 24 saat olarak düzenlenir.

  • Giriş Semineri, Uygulama, Değerlendirme
  • Psikolojik Danışma, Psikoloji  alanlarında lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile  Psikiyatri uzmanı ve Asistanı olanlar, Psikiyatri Hemşireliğinde doktora yapanlar eğitimlere  katılabilirler.

Temel Aşama:

  • 350 saat Teori ve Pratik (Grup uygulaması)
  • 60 saat Özel Seminerler ( 350 Saatin içinde hesaplanır )
  • Grup Uygulaması ve Protokol Sunumu (Süpervizyon)

Hazırlık aşamasını geçen Psikiyatri, Psikoloji, Psikolojik Danışman, Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanı mezunları temel aşamaya katılabilirler.

Diploma: Yardımcı Terapist - Co-terapist
Süre: Yaklaşık 3 yıl

Üst Aşama :

  • 250 saat Pratik ve Kendini Tanıma Süpervizyon
  • 60 saat Uzmanlık dalına özgü uygulama ve özel seminer
  • Tez

Temel aşamayı geçenler katılabilir.

Diploma: Psikodrama Terapisti
Süre: Yaklaşık 2.5 yıl

Psikodrama Eğitimcisi :

Terapistlik aşamasını bitiren uzmanlar enstitünün ilan edeceği 1 yıllık programlara katılarak psikodrama eğitimcisi olabilirler. Program detayları terapistlik aşamasını tamamlayanlara enstitü tarafından verilir. Bu uzmanların öncelikle enstitü bünyesinde uzman olarak çalışmalarına önem verilir.

Tüm Hakları Saklıdır © İstanbul Psikodrama Enstitüsü Gizlilik Politikamız